Klachtenregeling

De medewerkers van de MIK & PIW Groep - en van de uitvoerende stichtingen die tot de groep behoren - doen hun uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt dan gebruik maken van de klachtenregeling.

Klachten nemen wij serieus

De MIK & PIW Groep neemt haar klanten serieus, óók als ze een klacht hebben. Wij willen graag leren van uw klacht en samen met u naar een oplossing zoeken.

Wie kan een klacht indienen?

Als klant van de MIK & PIW Groep kunt u een klacht indienen. Ook als vertegenwoordiger - ouder, verzorger of advocaat - van een klant kunt u een klacht indienen.

Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker

U kunt uw onvrede of klacht het beste meteen met de betreffende medewerker bespreken: vaak is het mogelijk een klacht op te lossen in een goed gesprek tussen de direct betrokkenen.

Klachtbemiddeling door leidinggevende

Indien het niet mogelijk is de klacht op te lossen in een gesprek tussen u en de betrokken medewerker, dan wordt de klacht voorgelegd aan het eerstvolgende niveau in de organisatie: in de regel de teamleider of de manager.

Klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator

Als het gesprek met de medewerker en/of de leidinggevende uw onvrede niet wegneemt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator. Dat kan per post naar MIK & PIW Groep, t.a.v. Klachtencoördinator, Postbus 110, 6160 AC Geleen. Let op: om uw klacht goed te kunnen behandelen heeft de klachten-coördinator gegevens van u nodig, waarmee hij zorgvuldig omgaat:
- naam; volledig adres; telefoonnummer; e-mailadres
- en de omschrijving van uw klacht: welke gebeurtenis; welke medewerker; welke locatie; dag en tijdstip van de gebeurtenis; hoe had het volgens u anders gemoeten?
Nadat u schriftelijk een klacht heeft ingediend, bevestigt de klachten-coördinator binnen 1 week de ontvangst van uw klacht.

De klachtencoördinator gaat na wat tot dusver is ondernomen om uw klacht op te lossen. Indien hij mogelijkheden ziet om alsnog tot een oplossing te komen, zal hij proberen die mogelijkheden - uiteraard in overleg met u - te benutten.

Externe klachtencommissie.

Als u geen bemiddeling of gesprek wilt of de klacht is volgens u nog steeds onvoldoende opgelost, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Zie de informatie in de folder Klachtrecht Uitvoerige informatie vindt u in onze klachtenregeling.

Klantenberaad: aanspreekpunt als u geen klacht heeft maar wel bezorgd bent

Het kàn voorkomen dat een cliënt of deelnemer niet echt een klacht heeft, maar wel bezorgd is over een ervaring met de organisatie. Het verdient de voorkeur om die bezorgdheid te bespreken met de medewerker resp. de leidinggevende die het betreft. Maar indien de cliënt of deelnemer zijn bezorgdheid wil meedelen aan - of bespreken met - een niet direct betrokkene, dan is een van de leden van het Klantenberaad hiervoor beschikbaar

N.B.

Het Klantenberaad is dus niét het adres voor het indienen van een klacht, daarvoor is er de klachtenregeling: zie hierboven.