Over MIK & PIW Groep

Onze Missie

Wij zijn een maatschappelijke onderneming voor kinderopvang en sociaal werk. Wij versterken de zelfredzaamheid, de (arbeids-)participatie en realiseren een omgeving waarin jong en oud zich kunnen ontwikkelen. Wij zetten in op het versterken van het netwerk rondom het kind. Wij geloven in de kracht van mensen, dagen uit en stimuleren eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn lokaal verankerd en werken nauw samen met onze ketenpartners.

Visie Sociaal Werk

Wij maken het verschil en zijn toonaangevend in het bieden van ondersteuning in het dagelijks bestaan van jong tot oud, om hen volwaardig te laten deelnemen in de gemeenschap en op de arbeidsmarkt. Wij geloven in de opbrengst van preventie. Denkend in mogelijkheden, stimuleren wij mensen om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Met onze organisatie beantwoorden wij aan de veranderende verwachtingen van opdrachtgevers en maatschappij. Samenwerken met partners in onderwijs, zorg en welzijn is voor ons vanzelfsprekend. Wij versterken en vernieuwen continue onze dienstverlening. Onze medewerkers zijn bruggenbouwers en handelen conform de kernwaarden.

Visie Kinderopvang

Wij maken het verschil en zijn toonaangevend door te investeren in het geluk en de ontwikkeling van kinderen van 0-14 jaar, opdat zij vol zelfvertrouwen kansrijk in de samenleving van nu en morgen bijdragen.

De kindontwikkeling staat centraal. Wij hebben oog voor alle kinderen en geven daar waar nodig, extra aandacht. Wij bereiden kinderen voor op de toekomst door het spelenderwijs ontwikkelen en ondersteunen van vaardigheden. Wij bieden laagdrempelige, passende arrangementen op het gebied van opvang, ontwikkeling en ontspanning.

We ontwikkelen met partners in het primair onderwijs, zorg en welzijn, kindcentra en een gezamenlijke pedagogische en didactische visie. Binnen de doorgaande lijn wordt een beroep gedaan op de talenten van kinderen.

Met onze organisatie beantwoorden wij aan de veranderende verwachtingen van kinderen, ouders en maatschappij. Daarom versterken en vernieuwen we continu onze dienstverlening. Wij zetten in op een integrale aanpak van (preventieve) activiteiten op basis van een wijkanalyse en verbetering en versterking van vroeg signalering en vroeghulp rond kind en gezin. Onze medewerkers zijn bruggenbouwers en handelen conform de kernwaarden.